افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » نمایند، ایران، قمی، کاظم

کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان منصوب شد
1 سال قبل

کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان منصوب شد

کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان منصوب شد