افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 July , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » کارگاه، حجاب، عفاف

مرکز فرهنگی -اجتماعی بشارت و مجمع علمی – فرهنگی بشری کارگاه دانش افزایی حجاب و عفاف را برگزار کرد
2 سال قبل
مرکز فرهنگی -اجتماعی بشارت و مجمع علمی – فرهنگی بشری کارگاه دانش افزایی حجاب و عفاف را برگزار کرد

مرکز فرهنگی -اجتماعی بشارت و مجمع علمی – فرهنگی بشری کارگاه دانش افزایی حجاب و عفاف را برگزار کرد

مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت و مجمع علمی فرهنگی بشری کارگاه یک روزه دانش افزایی حجاب و عفاف را با حضور اساتید خواهر، در مدرسۀ امام کاظم (ع) ویژۀ مهاجرین روز پنجشنبه 8 حوت 1392 برگزار کرد.